Печат на тази страница

Обществено обсъждане на документи за прием на проекти по процедура BG14MFOP001-4.013 МИРГ Пазарджик - Мярка: 1.1. „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Пазарджик

Написана от 08 Авг 2019

На Единния информационен портал на ЕСИФ са публикувани за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.013  МИРГ Пазарджик - Мярка:1.1. „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Пазарджик.

 Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 14.08.2019 г., на електронна поща на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

 

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

 

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях.

 

Обявлението и пълният пакет документи можете да намерите на следният линк: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2453