Печат на тази страница

Обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.073 МИРГ „Пазарджик“ – Мярка: 3.2. „Подкрепа за развитието на дребномащабна инфраструктура“

Написана от 22 Дек 2020

На Единния информационен портал на ЕСИФ са публикувани за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.073МИРГ „Пазарджик“ Мярка: 3.2. „Подкрепа за развитието на дребномащабна инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Пазарджик.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 30.12.2020 г., на електронна поща на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  и на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Обявлението и пълният пакет документи можете да намерите на следният линк:  https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/6483

Пълният пакет документи може да бъде изтеглен от следния линк.