Печат на тази страница

Нередност по смисъла на Регламент (ЕС) № 1303/2013

Написана от 22 Мар 2021

Определение:„Нередност" съгласно  чл. 2 (36) от Регламент на Европейския парламент и на Съвета (EС) 1303/2013 означава всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.

Прочетено 353 пъти
Оценете
(0 гласа)
Екип на МИРГ

Това е официалният профил на Местна инициативна рибарска група - Пазарджик.

Уеб сайт: www.flag-pazardzhik.com

Последните от Екип на МИРГ