Печат на тази страница

Полезни препратки

Написана от 22 Мар 2021
  • Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015–2020 г.,

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=956

  • Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2014–2020 г.

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=971

  • Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове

https://www.eufunds.bg/bg/node/260

  • „Политика за превенция и борба с нередностите, измамите и корупциятапри прилагане на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020“ провеждана от УО.

http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/antikorupciya/

Прочетено 226 пъти Последна промяна на 22 Мар 2021
Оценете
(0 гласа)
Екип на МИРГ

Това е официалният профил на Местна инициативна рибарска група - Пазарджик.

Уеб сайт: www.flag-pazardzhik.com

Последните от Екип на МИРГ