382

Търсене в сайта

Карта на МИРГ - Пазарджик

Региони влизащи в МИРГ - Пазарджик

Актуално

Проект на Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ за 2019 г., за обществено обсъждане и коментари във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 3 от Споразумение за управление на Стратегия за ВОМР на МИРГ Пазарджик

Информационната среща в село Пищигово на 02.11.2017 г. от 15.00 – 17.00 часа, в Читалище „Пробуда“

Информационната среща в село Гелеменово на 02.11.2017 г. от 09.00 – 11.00 часа, в Читалище „Нова младеж“

Обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.073 МИРГ „Пазарджик“ – Мярка: 3.2. „Подкрепа за развитието на дребномащабна инфраструктура“
22.12.2020

На Единния информационен портал на ЕСИФ са публикувани за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор н

Прочети повече
Обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.074 МИРГ „Пазарджик“ - Мярка 3.1 „Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в РР“
22.12.2020

На Единния информационен портал на ЕСИФ са публикувани за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор н

Прочети повече
Обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.047 МИРГ „Пазарджик“ - Мярка: 2.2. „Разнообразяване към дейности извън секторите Рибарство и аквакултури“
04.12.2020

На Единния информационен портал на ЕСИФ са публикувани за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор н

Прочети повече

Календар

« януари 2021 »
Пн Чт Ср Вт Пт Сб Нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Последни новини

Информационна среща в село ПАТАЛЕНИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Пазарджик, в качеството си на Бенефициент, Реализира проект 

Изменена Индикативна годишна работна програма за 2019 г. на СНЦ МИРГ Пазарджик

Изменена програма за морско дело и рибарство.Въпроси и коментари могат да бъдат задавани на имейл ад

Индикативна годишна работна програма за 2019 г. на СНЦ МИРГ Пазарджик

Програма за морско дело и рибарство.Въпроси и коментари могат да бъдат задавани на имейл адрес: 

Информационна среща в село Величково

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Пазарджик, в качеството си на Бенефициент, съгласно Договор за пре

Решение РИОСВ

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),чл. 14, ал. 2 от Н

Обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.073 МИРГ „Пазарджик“ – Мярка: 3.2. „Подкрепа за развитието на дребномащабна инфраструктура“

"На Единния информационен портал на ЕСИФ са публикувани за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях п"

Дек
22
Прочети повече
Обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.074 МИРГ „Пазарджик“ - Мярка 3.1 „Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в РР“

"На Единния информационен портал на ЕСИФ са публикувани за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях п"

Дек
22
Прочети повече
Обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.047 МИРГ „Пазарджик“ - Мярка: 2.2. „Разнообразяване към дейности извън секторите Рибарство и аквакултури“

"На Единния информационен портал на ЕСИФ са публикувани за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях п"

Дек
04
Прочети повече