382

Търсене в сайта

Карта на МИРГ - Пазарджик

Региони влизащи в МИРГ - Пазарджик

Актуално

Проект на Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ за 2019 г., за обществено обсъждане и коментари във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 3 от Споразумение за управление на Стратегия за ВОМР на МИРГ Пазарджик

Информационната среща в село Пищигово на 02.11.2017 г. от 15.00 – 17.00 часа, в Читалище „Пробуда“

Информационната среща в село Гелеменово на 02.11.2017 г. от 09.00 – 11.00 часа, в Читалище „Нова младеж“

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.061 МИРГ „Пазарджик“ - Мярка: 1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Пазарджик
18.11.2020

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ Пазарджик кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на зает

Прочети повече
Обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.061 МИРГ „Пазарджик“ - Мярка: 1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“
05.10.2020

На Единния информационен портал на ЕСИФ са публикувани за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор н

Прочети повече

Календар

« декември 2020 »
Пн Чт Ср Вт Пт Сб Нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Последни новини

Онлайн обучения за потенциални кандидати по трите извънредни COVID-19 мерки за сектор „Рибарство и аквакултури“

Във връзка с обявените на 03.06.2020 г. процедури за подбор на проекти по три извънредни мерки от ПМ

Индикативна годишна работна програма за 2019 г. на СНЦ МИРГ Пазарджик

Програма за морско дело и рибарство.Въпроси и коментари могат да бъдат задавани на имейл адрес: 

Информация за проект

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК” в качеството си на Бенефициент подписа Администрат

Проект на ИГРП за 2020

Проект на Индикативна годишна работна програма/ИГРП/ за 2020 г., за обществено обсъждане и коментари

Брошура МИРГ - Пазарджик

Община Пазарwкик, в качеството си на Бенефициент, Реализира проект „Подготовка на МИРГ и стратегия з

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.061 МИРГ „Пазарджик“ - Мярка: 1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Пазарджик

"Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ Пазарджик кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съ"

Ное
18
Прочети повече
Обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.061 МИРГ „Пазарджик“ - Мярка: 1.2. „Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите“

"На Единния информационен портал на ЕСИФ са публикувани за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях п"

Окт
05
Прочети повече