382

Търсене в сайта

Карта на МИРГ - Пазарджик

Региони влизащи в МИРГ - Пазарджик

Актуално

Проект на Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ за 2019 г., за обществено обсъждане и коментари във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 3 от Споразумение за управление на Стратегия за ВОМР на МИРГ Пазарджик

Информационната среща в село Пищигово на 02.11.2017 г. от 15.00 – 17.00 часа, в Читалище „Пробуда“

Информационната среща в село Гелеменово на 02.11.2017 г. от 09.00 – 11.00 часа, в Читалище „Нова младеж“

Обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.087 МИРГ „Пазарджик“ – мярка 1.1. „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“
23.02.2021

На Единния информационен портал на ЕСИФ са публикувани за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор н

Прочети повече
Обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.086 МИРГ „Пазарджик“, мярка 2.1 „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство“
22.02.2021

На Единния информационен портал на ЕСИФ са публикувани за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор н

Прочети повече

Календар

« март 2021 »
Пн Чт Ср Вт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Последни новини

Решение РИОСВ

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),чл. 14, ал. 2 от Н

Информационна среща в село Црънча

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Пазарджик, в качеството си на Бенефициент, Реализира проект 

Информация за проект

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК” в качеството си на Бенефициент подписа Администрат

Изменена Индикативна годишна работна програма за 2019 г. на СНЦ МИРГ Пазарджик

Изменена програма за морско дело и рибарство.Въпроси и коментари могат да бъдат задавани на имейл ад

Обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.087 МИРГ „Пазарджик“ – мярка 1.1. „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“

"На Единния информационен портал на ЕСИФ са публикувани за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях п"

Фев
23
Прочети повече
Обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.086 МИРГ „Пазарджик“, мярка 2.1 „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство“

"На Единния информационен портал на ЕСИФ са публикувани за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях п"

Фев
22
Прочети повече